datebest.net - visit website and win smartphone!

PIONERS

Els pioners, joves de 15 a 17 anys, són els veritables protagonistes de la seva unitat. Funcionant com una autèntica assemblea, treballen projectes i empreses engrescadores i ambicioses que ells mateixos proposen, organitzen i desenvolupen. Els caps que esdevenen acompanyants i guies de la unitat, els ajuden a treballar projectes com ara campaments internacionals, activitats conjuntes amb altres unitats de pioners, coneixer l'entorn que els rodeja, la preparació d'un esdeveniment important per l'Agrupament, etc.

És per això que en aquesta etapa, es desenvolupa fortament la capacitat de treballar en grup, la tècnica del consens i el respecte, la solidaritat mútua entre els pioners, tot convivint i compartint noves fonts d'experiències i coneixements entre ells.

 

La Unitat de Pioners

La unitat esta dividida en equips. Els equips dels nostres pioners i els seus crits són:

- Panteres: Qui som? Les panteres que no t'enteres! 
- Mandrils: Mandrils! Constants i tranquils! 
- Hienes: Hienes! Astutes i rialleres! 
 

El progrés del pioner

A l'etapa de Pioners s'aprèn el compromís per aconseguir la promesa escolta, un compromís per tota la vida. 

En el progrés personal del pioner, hi ha tres etapes que es poden assolir:

El cim de ...: treballen l'etapa d'integració
El cim de ...: treballen l'etapa de participació
El cim de gestió: treballen l'etapa d'animació

El seu lema "RES A MITGES" marca el fet que degut a la participació, compromís, responsabilitat i imaginació, essència d'aquests joves, res quedarà a mitges.

 

Nous Videos

2890 vistas - 2 comentarios
2612 vistas - 0 comentarios
2570 vistas - 0 comentarios
2500 vistas - 0 comentarios